Tanecznym krokiem w promieniach wiosennego słońca szykujemy się na spotkanie z uczniami klas ósmych. Zapraszamy do V LO

 

WIELKIE WYDARZENIE W TWOJEJ SZKOLE W TWOJEJ SPRAWIE!

Dokładnie 32 lata temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dziecka.
Tego dnia prosimy aby każdy uczeń oraz nauczyciel ubrał się na niebiesko lub chociaż miał jakiś element w tym kolorze, kokardka itp. na znak obrony PRAW DZIECI.


To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka, że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie!
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata.

Dnia 26 LISTOPADA postanowiliśmy uczcić ten dzień w NASZEJ SZKOLE i zorganizować konkurs dla uczniów.

Zapraszamy przedstawicieli klas pierwszych do udziału w konkursie!!!

Koszalinianka w finale Top Model TVN

Koszalinianka w finale Top Model TVN to powód do dumy.

Dominika Wysocka jest absolwentką naszej szkoły V LO. Pomóżmy Jej wygrać. Zachęcamy Was do zagłosowania na Dominikę.

Link poniżej:

https://ekoszalin.pl/…/22922-Koszalinianka-w-finale-Top-Mod…

Konkurs Historyczny Wiedzy o Sporcie

Dnia 10 listopada na hali sportowej VLO, w odświętnej scenerii barw narodowych, odbył się Konkurs Historyczny Wiedzy o Sporcie.
W konkursie uczestniczyli reprezentanci klas 1-3 naszej szkoły.
Po podsumowaniu najlepsza okazała się klasa 1D -Joanna Ostapiec, Paulina Stawisińska. II miejsce ex aequo: 3C – Wiktoria Dajczak, Alicja Zdanowicz, 3D- Patrycja Wróblewska, Patrycja Karczmarska, 3A – Patryk Adamczewski, Alicja Zawoluk. III miejsce- 3D- Eryka Mendyk, Oliwia Kucy.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy a zwycięskie drużyny otrzymają okolicznościowe upominki.

Nauczyciele wf

Wolontariusze z V LO pomagają Hospicjum

Piękną słoneczną pogodą przywitał nas w tym roku Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada. Był to nie tylko dzień wspominania naszych zmarłych z nadzieją, że cieszą się już przebywaniem z Bogiem w niebie, ale także okazja do włączenia się w akcję charytatywną. W tym roku 12 wolontariuszy z V LO wzięło udział w akcji zbiórki pieniędzy do puszek na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Konkretnym celem tegorocznej zbiórki był zakup aparatów tlenowych dla podopiecznych Hospicjum. Żywe zainteresowanie zbiórką i możliwością działania na rzecz potrzebujących świadczy o wielkiej wrażliwości i otwarciu na drugiego człowieka naszych uczniów. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tegoroczną zbiórkę, niebawem przekonamy się, po przeliczeniu pieniążków przez pracowników Hospicjum, ile udało się nam uzbierać.

Emilia Raczyńska

Link do filmu

Przerwa na Czytanie

28 października 2021 roku w naszej szkole przeprowadzono II Międzynarodową Akcję „Przerwa na Czytanie”. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy V LO im. Stanisława Lema wspólnie czytali w trakcie przerw międzylekcyjnych, ale także w trakcie lekcji. Na korytarzach, w bufecie, w szatniach członkowie samorządu uczniowskiego rozwiesili plakaty promujące wydarzenie i rozłożyli książki z „Bookcrossingu”, które zostały wykorzystane podczas wspólnego czytania. .
Wydarzenie co roku odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, lokalni organizatorzy na jego przeprowadzenie mają czas od 1 do 31 października. Celem Akcji „Przerwa na Czytane” jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
– środowiska lokalnego,
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe,
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi,
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym
miejscu.

W ubiegłorocznej edycji udział w akcji wzięło łącznie 149 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata, m.in. z Litwy, Kazachstanu, Portugalii, Czech, Francji. W tym roku w gronie szkół biorących udział w „Przerwie na czytanie” znajdzie się również nasza szkoła!

Na międzynarodowe wyniki przyjdzie trochę poczekać, zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Organizatorami akcji byli biblioteka szkolna i samorząd uczniowski.

Dziękujemy nauczycielom za wsparcie promowania akcji w poszczególnych klasach.
#PRZERWANACZYTANIE

Wyniki Konkursu „Koszalin w oczach uczniów VLO”

W szkolnym konkursie fotograficznym pt. „Koszalin w oczach uczniów VLO” nagrodzone zostały następując osoby:

I m. Małgorzata Stawińska

II m. Antoni Lewandowski 

III m. Iga Garncarczyk

Wyróżnienie Maja Barańczuk

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na rozdanie nagród oraz dyplomów 5 listopada 2021 r. do sali nr 104 o godz. 10.35. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych.

Wyniki Konkursów Kuratoryjnych dla szkół podstawowych

Lista osób  zakwalifikowanych

biologia

chemia

geografia

język angielski

wiedza o społeczeństwie

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI DNIEM AKTYWNOŚCI NA JEDNOŚCI

10 listopada 2021 r.

CZĘŚĆ HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNA

  1. Wykonanie ekspozycji okolicznościowej.
  2. Okolicznościowa gra terenowa – godz. 10.50

CZĘŚĆ SPORTOWA :

  1. Turniej szkolny w halową piłkę nożną chłopców i dziewcząt ( sala gimnastyczna-szkoła)
    Rozpoczęcie godzina 10.00

        2. Turniej trójek koszykarskich 3×3 (hala sportowa
            KOSIR – przy basenie)
           
Rozpoczęcie godzina 09.30

 

Nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Prezydent Miasta Koszalina ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są uczniowie, którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) względem osoby (np. dziadka/pradziadka), która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkują w Gminie Miasto Koszalin. Będzie to weryfikowane na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub w przypadku osób pełnoletnich – indywidualnego oświadczenia ucznia szkoły średniej, stanowiącego element wniosku o przyznanie wsparcia, a ponadto na podstawie innych dostępnych baz danych.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego wniosku (do pobrania poniżej). Do wniosku można również dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w PPGR.

Dokumenty należy złożyć do 28 października 2021 r. w jeden z poniższych sposobów:

– w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin),

– w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie (j.w.),

– w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

Wszelkie niezbędne informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz Urzędzie Miejskim w Koszalinie pod numerem telefonu 94 348-39-20.

Wnioski o przyznanie wsparcia można pobrać ze strony internetowej pod adresem: TUTAJ

Wniosek o otrzymanie wsparcia dla ucznia niepełnoletniego.pdf (959,00kB, .PDF)
Wniosek o otrzymanie wsparcia dla ucznia pełnoletniego.pdf (968,00kB, .PDF)

Wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kilku nauczycieli naszej szkoły zostało uhonorowanych w szczególny sposób. Pani Dyrektor Bożena Sobkowiak i Pan Wicedyrektor Arkadiusz Gryk otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a Panie Profesorki Izabela Ciemińska i Katarzyna Klasicka zostały wyróżnione Nagrodami Prezydenta Miasta Koszalina.

Serdecznie gratulujemy naszym pedagogom i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.