-> Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w V LO <-

Sukces Naszej Uczennicy

W piątek 18.09.2020r. w sali kinowej CK105 prezydent Piotr Jedliński wręczył uczniom coroczne stypendia naukowe. Uczennica naszej szkoły Klaudia Sadowska z klasy IIIB otrzymała stypendium II stopnia za tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Serdeczne gratulacje dla uczennicy i opiekuna – pani Katarzyny Klasickiej!

Stąd jesteśmy

Julia Karuzel – uczennica klasy 2i zajęła I miejsce w VIII konkursie filmowym w roku szkolnym 2019/20, pt. „Stąd jesteśmy”.


Cieszymy się z wygranej naszej uczennicy oraz życzymy dalszych sukcesów! 

Koszalin, dn. 15  września 2020r.

Wchodzenie do budynku szkoły
w dniu 15 września 2020 r.

Rodzice uczniów wszystkich klas będą wchodzić do szkoły 4 wejściami w zależności od tego, w których salach odbędą się spotkania z wychowawcami

Rodzice uczniów klas I będą wchodzić do szkoły wejściem głównym od ul. Jedności ze względu na spotkania w auli szkoły.

Wejście A – od strony ulicy Jedności

– sale 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 301, 302

Wejście B – boczne wejście do budynku głównego szkoły od strony wjazdu

– sale 101, 107, 111, 112, 203, 205, 207

Wejście C – do budynku pawilonu od strony podwórka

– sale 1, 2, 3, 4, 6

Wejście D – do budynku sali gimnastycznej

– sale 1s,

Wszystkich prosimy o noszenie maseczek na korytarzach, dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku, mierzenie temperatury.

Spotkanie z rodzicami

 Koszalin, dn. 09.09.2020 r.

Komunikat 31/20

W dniu 15 września 2020 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema, odbędą się spotkania z rodzicami.

Harmonogram spotkań

Spotkania klas I liceum ogólnokształcącego w auli szkoły

1600 –     

Klasa A – humanistyczna

Klasa B – biologiczno – chemiczna

Klasa C – psychologiczna

1645 –     

Klasa D – językowa

Klasa E – inżynierska

Klasa F – matematyczna

Po spotkaniu w auli z Dyrekcją odbędą się spotkania rodziców, uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach lekcyjnych.

1630 –      klasy II i III spotkania w salach lekcyjnych

Ze względu na przepisy Covid19 zaleca się aby rodzice uczniów klas pierwszych przyszli na spotkania pojedynczo i używali maseczek w częściach wspólnych szkoły.

Harmonogram spotkań z wychowawcami 15.09.2020

Po spotkaniach z dyrekcją szkoły

Klasy I LO

I  A humanistyczna   – p. Magdalena Barańczuk            –        sala  207

I  B biologiczna          – p. Wioletta Kordylas                 –        sala  17

I  C psychologiczna    – p. Aneta Krężołek-Liszka           –        sala  4

I  D językowa             – p. Beata Ulman                           –        sala  20

I  E inżynierska          – p. Marzena Wiśniewska-Kleban  –        sala  16

I  F matematyczna    – p. Witold Lemke                           –        sala  205

 

Godz. 1630                                           

Klasy II LO po szkole podstawowej

II  A humanistyczna – p. A. Iriarte                                 –        sala  302

II  B biologiczna       – p. K. Klasicka                                –        sala  6

II  C psychologiczna  – p. P. Krasowska                            –        sala  19

II  D językowa            – p. N. Suszek                              –        sala  112

II  E inżynierska        – p. M. Kołodziejek                         –        sala  101

II  F matematyczna   – p. S. Dąbrowska                          –        sala  107

Klasy II LO po gimnazjum

II  g biologiczna       –        p. A. Kasperowicz                        –        sala  111

II  h humanistyczna  –        p. M. Glasner                              –        sala  13

II  i inżynierska        –        p. M. Zajkowska                          –        sala  203

II  j językowa           –        p. A. Królikiewicz                        –        sala  3

II  m matematyczna  –        p. M. Machalewska                      –        sala  1s

II  p psychologiczna   –        p. B. Karoń-Karasińska              –        sala  2

Klasy III

III  b biologiczna        –        p. K. Chrupałła                          –        sala  1

III  h  humanistyczna –        p. J. Krauze                              –        sala  11

III  i inżynierska       –        p. U. Borucińska                          –        sala  15

III  j językowa           –        p. M. Kret                                  –        sala  301

III  m matematyczna –        p. U. Gryk                                   –        sala  18

III  p psychologiczna  –        p. J. Stokłos-Czechowska          –        sala  12

Dostęp do nowego dziennika

Dostęp do kont opiekunów/rodziców na iDzienniku zostanie przywrócony po wpisaniu odpowiednich danych przez wychowawców klas. W przypadku klas pierwszych dostęp będzie możliwy po zebraniu z rodzicami i uzyskaniu od Państwa potrzebnych danych.

Wchodzenie do budynku szkoły

Koszalin, dn. 1 września 2020r.

Wchodzenie do budynku szkoły
od dnia 2 września 2020 r.

Uczniowie wszystkich klas II i III będą wchodzić do budynku 3 wejściami w zależności od tego, w których salach rozpoczynają zajęcia lekcyjne

Uczniowie klas I będą wchodzić do szkoły przez budynek pawilonu,  ze względu na szatnię.

Wejście A – od strony ulicy Jedności

– sale 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 206, 301,302

Wejście B – boczne wejście do budynku głównego szkoły

– sale 101, 104, 105, 107, 111, 112, 202, 203, 205, 207

Wejście C – do budynku pawilonu od strony podwórka

– sale 1, 2, 3, 4, 5, 6

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 Koszalin, dn. 25.08.2020 r.

Komunikat 30/20

W dniu 1 września 2020 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Harmonogram spotkań

Spotkania klas I liceum ogólnokształcącego w auli szkoły

930   –      Klasa A – humanistyczna
                Klasa B – biologiczno – chemiczna

1015 –      Klasa C – psychologiczna
               Klasa D – językowa

1100 –      Klasa E – inżynierska
               Klasa F – matematyczna

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego  w auli odbędą się spotkania uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach lekcyjnych.

900   –      klasy II spotkania w salach lekcyjnych

1000 –      klasy III spotkania w salach lekcyjnych

Wszyscy rodzice oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurami  zapewniania bezpieczeństwa w V LO im. Stanisława Lema zawartymi w linku poniżej oraz w strefie rodzica na stronie szkoły.

-> Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w V LO <-

-> Bezpieczny powrót do szkół – 10 zasad dla ucznia <-

Harmonogram spotkań z wychowawcami 01.09.2020

Po spotkaniach z dyrekcją szkoły w auli.

Klasy I LO

I  A humanistyczna   –        p. Magdalena Barańczuk            –        sala  207

I  B biologiczna          –        p. Wioletta Kordylas                   –        sala  17

I  C psychologiczna    –        p. Aneta Krrężołek-Liszka          –        sala  4

I  D językowa             –        p. Beata Ulman                           –        sala  20

I  E inżynierska          –        p. Marzena Wiśniewska-Kleban   –        sala  16

I  F matematyczna    –        p. Witold Lemke                           –        sala  205

Godz. 900                                              

Klasy II LO po szkole podstawowej

II  A humanistyczna –        p. A. Iriarte                                   –        sala  301

II  B biologiczna        –        p. K. Klasicka                                –        sala  6

II  C psychologiczna  –        p. P. Krasowska                             –        sala  19

II  D językowa            –        p. N. Suszek                                –        sala  112

II  E inżynierska        –        p. M. Kołodziejek                         –        sala  206

II  F matematyczna   –        p. S. Dąbrowska                          –        sala  107

Klasy II LO po gimnazjum

II  g biologiczna       –        p. A. Kasperowicz                        –        sala  111

II  h humanistyczna  –        p. M. Glasner                              –        sala  13

II  i inżynierska        –        p. M. Zajkowska                          –        sala  203

II  j językowa              –        p. A. Królikiewicz                     –        sala  3

II  m matematyczna  –        p. M. Machalewska                      –        sala  105

II  p psychologiczna   –        p. B. Karoń-Karasińska              –        sala  2

Godz. 1000

Klasy III

III  b biologiczna        –        p. Katarzyna Chrupałła              –        sala  1

III  h humanistyczna –        p. Joanna Krauze                        –        sala  11

III  i inżynierska       –        p. Urszula Borucińska                –        sala  15

III  j językowa           –        p. Magdalena Kret                    –        sala  302

III  m matematyczna –        p. Urszula Gryk                         –        sala  18

III  p psychologiczna  –        p. Jolanta Stokłos-Czechowska  –        sala  12

Przyjmowanie dokumentów

W okresie pandemii, oryginały dokumentów kandydatów, potwierdzających przyjęcie do szkoły przyjmowane będą:

  1. 08. 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00
  1. 08. 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00
  1. 08. 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00
  1. 08. 2020 r. w godzinach 9.00 – 15.00

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego w czasie oczekiwania przyjęcia dokumentów oraz zabranie ze sobą maseczek, rękawiczek i długopisu.

         Rekrutacja uzupełniająca

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej powinny wydrukować i wypełnić podanie znajdujące się w linku poniżej. Podanie należy dostarczyć do sekretariatu VLO w dniach 13-19 sierpnia 2020r. w godzinach 9:00-14:00 oraz 20 sierpnia w godzinach 9:00-10:00.

Podanie – rekrutacja uzupełniająca

Wyniki rekrutacji:

w związku z zaplanowanym na dzisiaj (12.08.2020), na godz. 15:00 wywieszeniem wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przypominam, że kandydaci z wynikami mogą zapoznać się
w następujący sposób:

– na listach wywieszonych w szkołach,
– po zalogowaniu się w systemie Nabór do konta kandydata,
– za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2020 (aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu, w systemie naboru dostępne sa linki do pobrania aplikacji na Androida i iOS).

Wydawanie świadectw dojrzałości

Koszalin, dn. 29 lipca 2020 r.

Komunikat 29/20

Wydawanie świadectw dojrzałości uczniom klas III, V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. W przypadku odbioru świadectwa przez inną osobę musi ona posiadać upoważnienie oraz dowód tożsamości. Proszę pamiętać o zachowaniu środków ostrożności [zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk przy wejściu, używanie maseczek ochronnych].

W godz. 1130 – 1230

Wejście do budynku głównego od ul. Jedności

III b –        p. Wioletta Kordylas                                       – sala 17

Wejście do budynku głównego od podwórka

III i  –        p. Marzena Wiśniewska-Kleban                  – sala 11

Wejście do budynku gimnazjum

III h –        p. Wioletta Nowak                                 – sala 2

W godz. 1230 – 1330

Wejście do budynku głównego od ul. Jedności

III m          –        p. Izabela Ciemińska                                      – sala 16

Wejście do budynku głównego od podwórka

III p –        p. Artur Stachowiak                              – sala 13

Wejście do budynku gimnazjum

III o  –        p. Joanna Sobkowiak                                     – sala 1

Link do upoważnienia

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Nas.
Był to rok trudny, ze względu na ograniczone funkcjonowanie szkoły spowodowane wirusem COVID- 19. Dziękuję za 10 miesięcy wytężonej pracy.
Koniec roku jest okazją, by podziękować nauczycielom za rzetelność, za wytrwałość, za serce i zaangażowanie. Dziękuję Państwu!!!
Gratuluję uczniom sukcesów i osiągnięć. Był to dla Was rok pełen wyzwań. Poradziliście sobie wzorowo z nowym sposobem nauczania- nauką zdalną. Wymagała ona od Was dużo wysiłku, dojrzałości.
Rodzicom, dziękuję za wsparcie każdego dnia oraz dobrą współpracę ze szkołą.
Życzę wspaniałych wakacji, słonecznych i bezpiecznych. Wracajcie 1 września wypoczęci i pełni nowych pomysłów.

Bożena Sobkowiak
Dyrektor
V Liceum Ogólnokształcącego
Im. S. Lema w Koszalinie

Drodzy Uczniowie. Zanim wylogujecie się z zooma i discorda, zanim wyłączycie mikrofony oraz komputery i rozpoczniecie wakacje – posłuchajcie co ma Wam do przekazania Dyrekcja naszej szkoły

–> Zakończenie roku szkolnego <–