-> Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w V LO <-

Informacja o godzinach pracy biblioteki

Przypominamy, że biblioteka szkolna dla uczniów jest czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

Numer telefonu do biblioteki: 94 341 89 95

Zmiany deklaracji maturalnych

Koszalin, dn. 14 stycznia 2021  r.

Komunikat 01/21

dot. zmiany deklaracji maturalnych

         Uczniowie klas III LO mogą dokonywać zmiany deklaracji maturalnych w dniach 20 – 22 stycznia 2021 r. w sali informatycznej 104.

Po wypełnieniu i wydrukowaniu deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym nr 109.  

Zmiany deklaracji dotyczą przede wszystkim zmiany przedmiotów dodatkowych. Przypominam, że jeżeli ktoś chce zdawać egzamin ustny powinien złożyć załącznik nr 30 o konieczności przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego ze względu na wymagania rekrutacyjne na uczelniach zagranicznych.

Uczniowie są zobowiązani do obecności, w uzgodnionych terminach po uprzednim umówieniu się telefonicznym z sekretariatem szkoły na określoną godzinę.

Godziny wypełniania deklaracji będą wyznaczane każdemu indywidualnie co 15 minut. Bardzo proszę trzymać się wyznaczonych godzin.

Należy przestrzegać reżimu epidemiologicznego przy wejściu do szkoły i na jej terenie.

Do sali informatycznej, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, będzie wchodzić jednocześnie tylko 4 uczniów.

Istnieje możliwość wypełniania deklaracji w innym terminie po uzgodnieniu.

Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych:

20 stycznia 2021 r. (środa)

1000     – 1300

21 stycznia 2021 r. (czwartek)

1000     – 1300

22 stycznia 2021 r. (piątek)

1000     – 1300

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021

WEIHNACHTSWETTBEWERB

„WEIHNACHTSWETTBEWERB”

KONKURS ŚWIĄTECZNY – TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie do wzięcia udziału w konkursie świątecznym dotyczącym tradycji bożonarodzeniowych  

w krajach niemieckojęzycznych pt. „Weihnachtswettbewerb”.

Regulamin

Link do testu

Zmiana harmonogramu roku szkolnego 2020/21 w V Liceum Ogólnokształcącym im. S. Lema w Koszalinie.

Nauka zdalna przedłużona do 03.01.2021r.
1. 23-31.12.2020r.- przerwa świąteczna
2. 04-17.01.2021r.- ferie zimowe
3. klasyfikacja I półrocza- do 22 stycznia 2021r.
4. rada klasyfikacyjna- 26 stycznia 2021r.

45 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

20.11.2020 r. odbędzie się I etap Olimpiady Języka Angielskiego. Uczniowie zgłoszeni do Olimpiady proszeni są o przyjście do auli na godz. 8:50

Wyniki szkolnych konkursów z geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

Listy osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Geografia

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

Dni wolne

Dni 2.11.2020, 12.11.2020 oraz 13.11.2020 zgodnie z organizacją roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

IV Rejonowy Konkurs nt. szkodliwości hałasu pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina

Wyniki konkursu

Nauczanie zdalne!!!

Od dnia 19 października 2020r. szkoła przechodzi w tryb zdalnego nauczania, które będzie się odbywało zgodnie z instrukcjami przesłanymi na komunikatorze w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja szkoły