Międzynarodowy program badawczy GLOBE

Już ponad dziesięć lat nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym GLOBE.

GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment czyli „Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”.

GLOBE umożliwia uczniom:

  • nauczenia się prowadzenie pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych (lasy) i gleby
  • prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE
  • nabycie umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi na sieci
  • współpracę z naukowcami i innymi studentami.

Pomiary dotyczą czterech dziedzin: atmosfera i klimat, hydrologia, pokrycie terenu, gleba. Pomiary pomogają uczniom w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

Odnosimy sukcesy związane z udziałem w programie, chociażby to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce na 120 szkół w Polsce pod wzgędem ilości przeprowadzonych badań, czy pierwsze miejce od kilku lat w polskich GLOBE GAMES. Wyniki naszych badań naukowcy starają się wykorzystywać  do celów naukowych. Np. naukowcy z programów satelitarnych CALIPSO i Clousad z NASA, też uczestniczą w tym programie.

Nowi uczniowie z pierwszej klasy gimnazjum zainteresowali się tym programem, nie zdziwcie się więc, jeśli spotkacie ich w Parku Książąt Pomorskich podczas pomiarów.:).

« 1 z 4 »