-> Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w V LO <-

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”

Albert Einstein

 

Z głębokim żalem

przyjęliśmy informację o śmierci

 

BRYGIDY SOSNOWSKIEJ-KARABASZ

 

znakomitej i oddanej swej pracy nauczycielki języka polskiego,

wychowawczyni pokoleń, która była związana z naszą Szkołą od 1972 roku.

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór i osoba o ogromnym talencie pedagogicznym

oraz pasji, z jaką dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nie zapomnimy też niezwykłej elegancji, życzliwości, poczucia humoru

i niezburzonego wichrami życia optymizmu.

 

Żegnaj Kasiu, niezwykła Nauczycielko, Koleżanko, Przyjaciółko.

Słowa otuchy i wyrazy szczerego współczucia

składają rodzinie i bliskim

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne , Uczniowie oraz Pracownicy

V Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Lema

w Koszalinie

X edycja konkursu plastycznego „JAJO WIELKANOCNE”

Szanowni Państwo!

                   Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Lema w Koszalinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z Koszalina i regionu do wzięcia udziału  w X edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „JAJO WIELKANOCNE”.  Konkurs ma na celu propagowanie tradycji świątecznych wśród młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie różnorodnych przestrzennych technik plastycznych. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

            Mamy nadzieję, że po raz kolejny konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem Państwa i młodzieży.

            Prosimy o przekazanie informacji o konkursie nauczycielom plastyki i wychowawcom klas.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załączonym regulaminie konkursu.

JAJO WIELKANOCNE REGULAMIN

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                     Bożena Sobkowiak

            Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego 

im St. Lema w Koszalinie

X Rejonowy Konkurs Fotograficzny

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu miasta Koszalina i okolic, z okazji przypadającego na dzień 22 marca  ŚWIATOWEGO DNIA WODY I DNIA MORZA BAŁTYCKIEGO.

Już po raz dziesiąty zapraszamy młodych fotografików do udziału w konkursie o wodzie,  w tym roku pt. „Uroki Bałtyku”.

REGULAMIN KONKURSU

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece podczas pandemii COVID-19 (nauczanie stacjonarne i hybrydowe)

  1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.
  2. Pracownicy i korzystający z biblioteki  zobowiązani są do dezynfekcji rąk oaz zasłaniania ust i nosa
  3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, przy stanowisku komputerowym 1 osoba przy zachowaniu odległości 1, 5 m
  4. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę
  5. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, nauczycielowi.

ZAKAZ WSTĘPU

 MIĘDZY REGAŁY

 Z KSIĄŻKAMI!

  1. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki.
  2. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.
  3. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.
  4. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
  5. Z  biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece

Zmiany deklaracji maturalnych

Komunikat 02/21

dot. zmiany deklaracji maturalnych

Uczniowie klas III LO mogą dokonywać ostatecznej zmiany deklaracji maturalnych, w dniach 3 – 5 lutego 2021 r., w sali informatycznej 104.

Po wypełnieniu i wydrukowaniu deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym.

Zmiany deklaracji dotyczą zmiany egzaminów pisemnych.

Przypominam, że jeżeli ktoś chce zdawać egzamin ustny, ze względu na wymagania rekrutacyjne na uczelniach zagranicznych, powinien złożyć załącznik nr 30 o konieczności przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego Uczniowie są zobowiązani do obecności, w uzgodnionych terminach po uprzednim umówieniu się telefonicznym z sekretariatem szkoły na określoną godzinę.

Godziny wypełniania deklaracji będą wyznaczane każdemu indywidualnie co 15 minut. Bardzo proszę trzymać się wyznaczonych godzin.

Należy przestrzegać reżimu epidemiologicznego przy wejściu do szkoły i na jej terenie.

Do sali informatycznej, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, będzie wchodzić jednocześnie tylko 4 uczniów.

Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych:

3 luty 2021 r. (środa)

10.00 – 13.00,

4 luty 2021 r. (czwartek)

10.00 – 13.00,

5 luty 2021 r. (piątek)

10.00 – 13.00,

Brązowa tarcza Perspektyw!

Z dumą ogłaszamy, że nasze Liceum po raz kolejny znalazło się w rankingu najlepszych liceów w Polsce, zdobywając brązową tarczę. V Liceum Ogólnokształcące jest na 30 miejscu w województwie zachodniopomorskim. Sukces był możliwy dzięki pracowitości naszych uczniów i zaangażowaniu nauczycieli.

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-zachodniopomorski

PROCEDURY PRZEBIEGU KURATORYJNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

-> Procedury przebiegu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z geografii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie <-

Informacja o godzinach pracy biblioteki

Przypominamy, że biblioteka szkolna dla uczniów jest czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

Numer telefonu do biblioteki: 94 341 89 95

Zmiany deklaracji maturalnych

Koszalin, dn. 14 stycznia 2021  r.

Komunikat 01/21

dot. zmiany deklaracji maturalnych

         Uczniowie klas III LO mogą dokonywać zmiany deklaracji maturalnych w dniach 20 – 22 stycznia 2021 r. w sali informatycznej 104.

Po wypełnieniu i wydrukowaniu deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym nr 109.  

Zmiany deklaracji dotyczą przede wszystkim zmiany przedmiotów dodatkowych. Przypominam, że jeżeli ktoś chce zdawać egzamin ustny powinien złożyć załącznik nr 30 o konieczności przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego ze względu na wymagania rekrutacyjne na uczelniach zagranicznych.

Uczniowie są zobowiązani do obecności, w uzgodnionych terminach po uprzednim umówieniu się telefonicznym z sekretariatem szkoły na określoną godzinę.

Godziny wypełniania deklaracji będą wyznaczane każdemu indywidualnie co 15 minut. Bardzo proszę trzymać się wyznaczonych godzin.

Należy przestrzegać reżimu epidemiologicznego przy wejściu do szkoły i na jej terenie.

Do sali informatycznej, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, będzie wchodzić jednocześnie tylko 4 uczniów.

Istnieje możliwość wypełniania deklaracji w innym terminie po uzgodnieniu.

Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych:

20 stycznia 2021 r. (środa)

1000     – 1300

21 stycznia 2021 r. (czwartek)

1000     – 1300

22 stycznia 2021 r. (piątek)

1000     – 1300

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021