Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

Klasy I (4-letnie)

I A Magdalena Barańczuk
I B Wioletta Kordylas
I C Aneta Krrężołek-Liszka
I D Beata Ulman
I E Marzena Wiśniewska-Kleban
I F Witold Lemke

Klasy II (4-letnie)

II A Anna Iriarte
II B Katarzyna Klasicka
II C Paulina Krasowska
II D Natalia Suszek
II E Monika Kołodziejek
II F Sylwia Dąbrowska

Klasy II (3-letnie)

II g Anna Kasperowicz
II h Maria Glasner
II i Małgorzata Zajkowska
II m Monika Machalewska
II j Aleksandra Królikiewicz
II p Beata Karoń-Karasińska

Klasy III (3-letnie)

III b Katarzyna Chrupałła
III h Joanna Krauze
III i  Urszula Borucińska
III j Magdalena Kret
III m Urszula Gryk
III p Jolanta Stokłos-Czechowska