Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

Klasy I 

I A Tomasz Ferek
I B Danuta Kwiatkowska
I C Monika Machalewska
I D Urszula Gryk
I E Beata Karoń-Karasińska
I F Magdalena Kret
I G Marek Motyka

I S Adrian Budnik

Klasy II 

II A Zbigniew Dąbkowski
II B Joanna Krauze
II C Aleksandra Nowe
II D Urszula Borucińska
II E Izabela Ciemińska
II F Wioletta Syczewska
II G Ewa Żebrowska

Klasy III 

III A Magdalena Barańczuk
III B Wioletta Kordylas
III C Aneta Krężołek-Liszka
III D Beata Ulman
III E Marzena Wiśniewska-Kleban
III F Witold Lemke

Klasy IV

IV A Anna Iriarte
IV B Katarzyna Klasicka
IV C Paulina Krasowska
IV D Natalia Suszek
IV E Monika Kołodziejek
IV F Sylwia Dąbrowska