Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

Klasy I (4-letnie)

I A Zbigniew Dąbkowski
I B Joanna Krauze
I C Aleksandra Nowe
I D Urszula Borucińska
I E Izabela Ciemińska
I F Wioletta Syczewska
I G Ewa Żebrowska

Klasy II (4-letnie)

II A Magdalena Barańczuk
II B Wioletta Kordylas
II C Aneta Krężołek-Liszka
II D Beata Ulman
II E Marzena Wiśniewska-Kleban
II F Witold Lemke

Klasy III (4-letnie)

III A Anna Iriarte
III B Katarzyna Klasicka
III C Paulina Krasowska
III D Natalia Suszek
III E Monika Kołodziejek
III F Sylwia Dąbrowska

Klasy III (3-letnie)

III g Anna Kasperowicz
III h Maria Glasner
III i Małgorzata Zajkowska
III j Aleksandra Królikiewicz
III m Monika Machalewska
III p Beata Karoń-Karasińska