V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Klasy I

I A Małgorzata Zajkowska

I B Katarzyna Klasicka

I C Sylwia Dąbrowska

I D Aleksandra Królikiewicz

I E Monika Kołodziejek

I F Jolanta Kapuścińska-Ziobro 

I G Łukasz Biel

I S Marek Cieśliński

Klasy II 

II A Tomasz Ferek

II B Danuta Kwiatkowska

II C Monika Machalewska

II D Urszula Gryk

II E Beata Karoń-Karasińska

II F Magdalena Kret

II G Marek Motyka

II S Adrian Budnik

Klasy III

III A Zbigniew Dąbkowski

III B Joanna Krauze

III C Aleksandra Nowe

III D Joanna Sobkowiak

III E Izabela Ciemińska

III F Wioletta Syczewska

III G Ewa Żebrowska

Klasy IV

IV A Wioletta Nowak

IV B Wioletta Kordylas

IV C Aneta Krężołek-Liszka

IV D Beata Ulman

IV E Marzena Wiśniewska-Kleban

IV F Witold Lemke

Skip to content