Władze szkoły

Skład dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie

 

Dyrektor 
Bożena Sobkowiak
nauczyciel biologii
bozena.sobkowiak@vlokoszalin.pl

Wicedyrektor do spraw V LO
Arkadiusz Gryk
nauczyciel historii i WOSu

arkadiusz.gryk@vlokoszalin.pl

Wicedyrektor do spraw organizacyjnych
Emilia Kosnowska
nauczyciel matematyki
emilia.kosnowska@vlokoszalin.pl