V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Konkursy do V Liceum Ogólnokształcącego

Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Zbigniew Nowak – przewodniczący
Ewa Rapsiewicz-Wijatkowska – zastępca przewodniczącego
Edyta Patrzałek – skarbnik

Skip to content