Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

  1. Zbigniew Nowak – przewodniczący
  2. Edyta Patrzałek – zastępca przewodniczącego
  3. Monika Kuzmierska – skarbnik