V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

Wpłaty na Radę Rodziców

Prośba Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły. Sugerowana kwota na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł.

Dzięki Państwa wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego Liceum. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami, a ich dobro jest dla nas najważniejsze. Z przekazanych pieniędzy dofinansowujemy nagrody oraz rozmaite wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe.

Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie.
Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej (przewodniczącemu, skarbnikowi).

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO BP SA I/O Koszalin 86 1020 2791 0000 7702 0008 7072.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców
Zbigniew Nowak

Skip to content