V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

GLOBE

Międzynarodowy program badawczy GLOBE

Już ponad dziesięć lat nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym GLOBE.

GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment czyli „Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”.

GLOBE umożliwia uczniom:

  • nauczenia się prowadzenie pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych (lasy) i gleby
  • prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE
  • nabycie umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi na sieci
  • współpracę z naukowcami i innymi studentami.

Pomiary dotyczą czterech dziedzin: atmosfera i klimat, hydrologia, pokrycie terenu, gleba. Pomiary pomogają uczniom w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

Odnosimy sukcesy związane z udziałem w programie, chociażby to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce na 120 szkół w Polsce pod wzgędem ilości przeprowadzonych badań, czy pierwsze miejce od kilku lat w polskich GLOBE GAMES. Wyniki naszych badań naukowcy starają się wykorzystywać  do celów naukowych. Np. naukowcy z programów satelitarnych CALIPSO i Clousad z NASA, też uczestniczą w tym programie.

Nowi uczniowie z pierwszej klasy gimnazjum zainteresowali się tym programem, nie zdziwcie się więc, jeśli spotkacie ich w Parku Książąt Pomorskich podczas pomiarów.:).

GLOBE GAMES 2013

GLOBE GAMES 2013 – pierwsze miejsce w Polsce Gimnazjum nr 4 i V liceum w Koszalinie!!!

W tym roku Polskie GLOBE GAMES 2013 odbyły się w Darłówku. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum przez dwa dni wykonywali zadania w terenie. Zadania związane były głównie z terenem nadmorskim oraz z żeglugą.

Uczniowie z całej Polski w liczbie ponad 200 uczestników, podzieleni na grupy wykonywali zadania z wykorzystaniem np. wiatromierza, konduktometru, wykonywali obliczenia dotyczące wysokości drzew, określania szybkości, czy kierunku wiatru,   wykazywano zastosowanie  funkcji trygonometrycznych, znajomości fauny i flory terenów nadmorskich. Uczestnicy mieli zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zakładanie stroju ratunkowego marynarzy, określania położenia geograficznego na podstawie map na statku, odczytywania informacji na podstawie alfabetu morsa.  Mieli również okazję wejść do wiatraków, na statek należący do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz obejrzeć pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu SAR. Chwile wolne spędzili w aquaparku, na przejażdżce tramwajem wodnym i na pokazie musztry paradnej w wykonaniu uczniów ZSM w Darłowie oraz na koncercie szant.

Niezapomniane wrażenia, wspomnienia i taaaaaaki sukces:).

Skip to content