Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami:

14.09.2021 r.

godz. 16:00 – klasy: IA, IB, IC – aula

godz. 16:45 – klasy: ID, IE, IF, IG – aula

godz. 16:30 – II, III (po SP) – salach lekcyjnych

godz. 17:30 – klasy III (po Gimnazjum) – aula

9.11.2021 r.

godz. 16:30 – 17:00 klasy I, II, III w salach lekcyjnych

godz. 17:00 – 18:00 – dzień otwarty

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

7.12.2021 r.

godz. 16:30 – 17:00 klasy I, II, III w salach lekcyjnych

godz. 17:00 – 18:00 – dzień otwarty

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
Poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o  przewidywanych ocenach

15.02.2022 r.

godz. 16:30 – 17:00 klasy I, II, III w salach lekcyjnych

godz. 17:00 – 18:00 – dzień otwarty

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

29.03.2022 r.

godz. 16:30 – 17:00 klasy I, II, III w salach lekcyjnych

godz. 17:00 – 18:00 – dzień otwarty

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
Poinformowanie rodziców uczniów klas III o  przewidywanych ocenach

24.05.2022 r.

godz. 16:30 – 17:00 klasy liceum

godz. 17:00 – 18:00 – dzień otwarty

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
Poinformowanie rodziców uczniów klas I i II o  przewidywanych ocenach