V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?

20 czerwca 2023r w V LO im. Stanisława Lema odbyła się uroczystość podsumowania projektu pt. Zrozumieć znane, dostrzec nieznane -jak geografia tłumaczy świat? realizowanego przez Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, w ramach programu MEiN pt. Nauka dla Społeczeństwa. To był projekt ogólnopolski, w którym brało udział 16 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Projekt obejmował 4 bloki tematyczne dotyczące m.in. mikroklimatu miasta- czy można go zmienić?, topniejących lodowców, problemów społeczno-gospodarczych miasta i skutków upraw plantacyjnych na świecie.
Projekt odbywał się w formie wykładów online i warsztatów, na których uczniowie klasy IIID przedstawiali swoje prezentacje z podanych bloków tematycznych. Celem tych zajęć było uwrażliwienie młodych ludzi na otaczający nas świat i zachęcenie ich do działania na rzecz polepszenia jakości środowiska geograficznego. Opiekunem tego projektu w VLO była pani Aleksandra Królikiewicz, nauczyciel geografii.
Skip to content