Losy absolwentów

 

LOSY ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA LEMA W KOSZALINIE – MATURA 2010

Raport opracowany został w oparciu o dane o 112 absolwentach, którzy ukończyli naszą szkołę w 2010r. Członkowie zespołu zbierali informacje drogą internetową i telefoniczną. Z analizy danych wynika, że 90,18% badanych absolwentów kontynuuje naukę, a 9,82% przerwało naukę, aby pracować lub też zamierza podjąć studia w następnym roku. Największą popularnością wśród studiujących absolwentów naszej szkoły cieszy się Politechnika Koszalińska (57,94%).

Na drugim miejscu jest Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (po 6,54%), a następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (3,74%). Te trzy uczelnie były także najczęściej wybierane przez absolwentów poprzedniego rocznika. Nasi absolwenci studiują także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie (2,8%), Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, AWF w Gdańsku i Poznaniu (po 1,87%), Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Medycznej w Szczecinie, CKU w Koszalinie, Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Policealnym Studium Farmaceutycznym. Najczęściej wybieranym kierunkiem, podobnie jak w zeszłym roku, jest pedagogika (9,35%).

Kolejne często wybierane dziedziny to: turystyka i rekreacja, finanse i rachunkowość, filologia angielska i germańska (po 5,61%), ekonomia oraz zarządzanie (4,67%). Nasi absolwenci studiują też takie kierunki jak: mechatronika, budownictwo, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia człowieka (po 3,74%), budowa maszyn, wychowanie fizyczne, europeistyka, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika specjalna (po 2,8%), dziennikarstwo, pielęgniarstwo, informatyka, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe (po 1,87%), ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, edukacja technologiczna i informatyczna, matematyka, politologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, logopedia, technologia chemiczna, filologia serbska i chorwacka, fizjoterapia, administracja, socjologia, filologia polska, kulturoznawstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, elektryka, nawigacja i transport morski.

Na podstawie zgromadzonych danych wyciągnąć można następujące wnioski:

1. zdecydowana większość absolwentów badanego rocznika to osoby kontynuujące naukę na wyższych uczelniach;

2. zdecydowania najczęściej wybieraną uczelnią jest Politechnika Koszalińska;

3. najczęściej wybierany kierunek to pedagogika.