V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Zjazdy absolwentów

Zjazd absolwentów 2017
1 LUTEGO 2017

Obchody Jubileuszu 60-lecia:

Z okazji 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie jedna z sal lekcyjnych przemieniona została w tajemniczy „Pokój Lema”. Chętne do wzięcia udziału w zabawie drużyny 5 osobowe zostały zamknięte w ciemnym pokoju, w którym ukryte zostały wskazówki potrzebne do wydostania się z pomieszczenia. 

W zabawie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz uczniowie klasy III B z Gimnazjum nr 3 w Koszalinie. Jesteśmy po pierwszym dniu zabawy – wrażenia niezapomniane. Choć nie wszystkim udało się wyjść, humory dopisywały. Nad przebiegiem zabawy czuwali żołnierze z kompanii szkolnej Zespołu Szkół nr 2, dowodzonej przez pana Artura Stachowiaka.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i autorką zagadek jest pani Joanna Kiceła – Rzezińska. Nad organizacją czuwała również pani Natalia Suszek.

W dniach 4-5 października odbył się jubileuszowy turniej w siatkówkę o Puchar Prezydenta Miasta. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół nr 10, drugie – II Liceum Ogólnokształcące, a trzecie – My.

5 października w CK105, odbył się niezwykły koncert !

Była to jedyna okazja usłyszeć w jednym miejscu wspaniałych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Takiej możliwości nie można było przegapić. Wspaniała atmosfera i pękająca w szwach sala mówią same za siebie! Dziękujemy wszystkim za przybycie i dziękujemy naszym wspaniałym artystom, którzy nie bali się zaprezentować swoich taLEMtów.

Uroczyście… wzruszająco… wyjątkowo… czyli Zjazd Absolwentów „Budowlanki” 2017

Piątkowy poranek, 6 października 2017 roku, był pełen emocji dla organizatorów uroczystości. Wkrótce miała rozpocząć się Gala Jubileuszowa 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie. Niecierpliwie oczekiwaliśmy na przybycie znamienitych gości. Okazało się, że swoją obecnością obchody Jubileuszu uświetnili m. in.

  • Pan Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina;
  • Pan Stefan Romecki, Poseł na Sejm RP;
  • Pan Robert Jacek Stępień, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty;
  • Pani Barbara Grygorcewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie;
  • Radni Miejscy: pani Anna Mętlewicz, pan Sebastian Tałaj, pan Ryszard Tarnowski, pan Artur Wezgraj;
  • pan Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina;

Delegacja z Iwanofrankiwska z panem Dymytrem Konstantynowiczem Czmilem na czele oraz Ihorem Bogdanowyczem Walko Główny Specjalista Departamentu Wychowania i Nauki w Iwanofrankiwsku oraz wielu innych znamienitych gości, prezesów firm i spółek, dyrektorów szkół i placówek.

Pragnęliśmy, aby ten dzień na długo zapadł w pamięci, dlatego podczas uroczystości nie zabrakło niezwykłych wydarzeń:

  • relacji filmowej z 8 lutego 2017 roku, gdy uczniowie klas maturalnych oraz nauczyciele naszej Szkoły zatańczyli poloneza na Rynku Staromiejskim; wówczas ten staropolski taniec poprowadzili Dyrektor Szkoły pani Bożena Sobkowiak i Wiceprezydent Miasta Koszalina pan Przemysław Krzyżanowski,
  • przepięknego układu, również poloneza, w tradycyjnych, staropolskich strojach zaprezentowanego, tym razem na żywo, przez Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”; występ ten zawdzięczamy panu Markowi Cieślińskiemu, absolwentowi szkoły,
  • dzięki programowi artystycznemu, który wraz z uczniami klasy 3H przygotowała pani Anna Kasperowicz, dowiedzieliśmy się, że „Historia i losy naszej szkoły, to … Sensacje XX wieku!”.

Nie zabrakło refleksji, wyrazów uznania dla działalności szkoły, wzruszeń, życzeń dalszych sukcesów. Pojawiły się też momenty szczególnie wzruszające, jak ten, w którym uczciliśmy pamięć nauczycieli i absolwentów, którzy już nie ma wśród nas. 

Żałowaliśmy, że stan zdrowia nie pozwolił na przybycie panu Andrzejowi Klasickiemu, który piastował funkcję dyrektora szkoły przez 22 lata. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili w trakcie trwania uroczystości pana dyrektora w domu, zanosząc wraz z kwiatami serdeczne podziękowania, wyrazy pamięci i życzenia powrotu do zdrowia.

Po licznych przemówieniach, gala dobiegała końca, wówczas pani dyrektor Bożena Sobkowiak, jak na prawdziwego gospodarza przystało, zaprosiła zgromadzonych gości na poczęstunek oraz zachęciła do zwiedzania szkoły, która tego dnia wyglądała wyjątkowo pięknie i dostojnie.

Nie można nie wspomnieć o Aleksandrze Nowe i Grzegorzu Zaganiaczu, którzy niezwykle profesjonalnie poprowadzili galę – a biorąc pod uwagę podniosły charakter uroczystości, było to bardzo trudne zadanie.

 ***

7 października nasza szkoła należała do absolwentów „Budowlanki”. Przybyli do nas z różnych stron i w różnym wieku – najstarszym obecnym na zjeździe absolwentem był pan Wincenty Tałaj, który do egzaminu dojrzałości przystąpił w 1967 roku, najmłodszy zaś maturę zdawał w 2014 roku. 

Najliczniejsze „roczniki” absolwentów to 1975 i 1998. Od samego rana korytarze wypełniły się ich radosnymi powitaniami i rozmowami. Po zgłoszeniu swojej obecności i otrzymaniu jubileuszowych pamiątek, wszyscy udali się do sali gimnastycznej, w której wszystkich powitała Dyrektor Szkoły. Gdy prowadzący uroczystość – Panowie Bogdan Rękawek i Sławomir Łuczak – wymieniali nazwiska emerytowanych nauczycieli obecnych na zjeździe – towarzyszyły im gorące oklaski ich wychowanków i uczniów.

Zgodnie z tradycją, klucz do szkoły na ten jeden wyjątkowy dzień został przekazany przedstawicielowi absolwentów – panu Wiesławowi Romanowskiemu. Później jeszcze tylko pamiątkowe wspólne zdjęcie i rozpoczęły się spacery szkolnymi korytarzami, zaglądanie do „swoich” sal lekcyjnych, przeglądanie kronik szkolnych i sakramentalne pytanie: „A pamiętasz…?” Szczególnie miłe i wzruszające były spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Odżywały wtedy wspomnienia przenoszące niczym wehikuł czasu do tamtych beztroskich, szkolnych lat…

Goście zmęczeni wędrówkami po szkole oraz ilością wrażeń mogli odpocząć w kawiarence „Pod rusztowaniem”, która na ten jeden dzień została otwarta w auli szkoły. Oprócz kawy i herbaty serwowano ciasta przygotowane przez naszych uczniów i ich rodziców. Tam również nie milkły rozmowy oraz śmiech. W powietrzu unosiła się radosna atmosfera spotkania po latach.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Absolwentów będą mieli co wspominać przez następne pięć lat czyli do następnego Zjazdu już w 2022 rokuJ

Do zobaczenia!

Składamy serdeczne podziękowania SPONSOROM, za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań mających na celu uczczenie obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.

To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy nadać szczególny i podniosły charakter tak ważnej dla nas uroczystości.

Z całego serca dziękujemy.

Zjazd absolwentów 2012
18 SIERPNIA 2015

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.
(Albert Einstein)

W dniach 9. i 10. listopada odbyło się wielkie święto naszej Szkoły. Zdmuchnęliśmy 55. świeczkę na torcie naszego istnienia.

W 1957 roku Ministerstwo Oświaty powołało do życia Technikum Zawodowe przy ulicy Racławickiej 9. Po trzech latach przenieśliśmy się do obecnego budynku przy ulicy Jedności 9. Przez te lata Szkoła przechodziła wiele zmian. Pojawiały się w niej m.in. Technikum Chemiczne, Technikum Budowlane i Drogowe czy Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1991 roku istnieje V Liceum Ogólnokształcące, a od 1999 – Gimnazjum nr 4. Obecne obie szkoły mają 35 oddziałów,  tworząc wspólnie Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.

Podczas piątkowych uroczystości pani dyrektor – mgr Bożena Sobkowiak – opowiedziała o zmianach, jakie przeszła ceniona w środowisku koszalińskim placówka. Wiele remontów, sukcesów oraz wspomnień… Mimo licznych zmian, sama Szkoła wciąż pozostaje placówką oddaną uczniom, dobrze kształcącą rzeszę młodzieży. Jej mury opuściło już 17 tysięcy absolwentów, a wśród nich są przedstawiciele świata nauki, polityki, medycyny, mediów itd. Ważne miejsce szkoły w edukacyjnym systemie naszego regionu podkreślali także przybyli goście – Prezydent Miasta Koszalin – Piotr Jedliński, przedstawiciele władz oświatowych i lokalnych oraz delegacja z zaprzyjaźnionego z naszym miastem ukraińskiego Iwano-Frankiwska w składzie: wicemer – Michajło Weres oraz dyrektor Szkoły nr 18 – Dymytro Czmil. Dostaliśmy również szereg listów gratulacyjnych z wyrazami uznania oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych od Krystyny Szumilas – Minister Edukacji Narodowej, Marcina Zydorowicza – Wojewody Zachodniopomorskiego, Andrzeja Leśniewicza – Wicestarosty Koszalińskiego, Marii Boreckiej – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, posłów Stanisława Wziątka, Marka Hoka, Czesława Hoca, Stanisława Gawłowskiego, senatorów Grażyny Anny Sztark i Piotra Zientarskiego, związków zawodowych – NSZZ Solidarność oraz ZNP, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, dyrektorów koszalińskich szkół, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Państwowej Straży Pożarnej, Politechniki Koszalińskiej oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Wszyscy przemawiający podkreślali zasługi Szkoły, jakość nauczania oraz wzorową współpracę z wieloma instytucjami miasta, a także powiatu. Nic dziwnego, w końcu jesteśmy Szkołą z bogatą tradycją! Mamy nadzieję, że sprostamy kolejnym stawianym nam wymaganiom, a podczas następnego jubileuszu znów znacznie powiększymy listę sukcesów.

Sobota była dniem spotkań. Zjechali się wówczas absolwenci naszej szkoły z kraju, a nawet z zagranicy. ?Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina? – taka myśl zapewne towarzyszyła wszystkim, którzy przybyli na uroczystość Jubileuszu Szkoły. Wspomnienia dawnych kolegów z klasy oraz nauczycieli podsycane były przygotowanymi w budynku wystawami – m.in. osiągnięć sportowych z minionych lat oraz kronik świadczących o historii edukacji na Jedności. Miło było odnaleźć ślady swojej obecności w placówce. Rozmowy oraz wspólna zabawa kontynuowana była podczas balu, w jakim uczestniczyło 280 osób. Impreza ta zjednoczyła byłych wychowanków z roczników 1961-99 i ich nauczycieli przy wspólnej muzyce do rana. Spotkania po latach to fantastyczna sprawa. Ktoś może powiedzieć, iż człowiek nie powinien hodować w sobie sentymentalizmu czy wracać do wspomnień, ale czy nie jest miło choć na moment powrócić do czasów dawnych? Zwłaszcza, gdy były to wartościowe chwile, co niejednokrotnie podkreślali uczestnicy jubileuszu. Bo – jeśli nawet nie o powrót chodziło, to nasi absolwenci na pewno ich spędzili czas w towarzystwie osób, które z pewnością miały jakiś wpływ na nasze życie. Śmiech, gwar rozmów i zdania: ?A pamiętasz, jak??? przenosiły wciąż w przeszłość. Jeśli ktoś kiedykolwiek chciał wsiąść w wehikuł czasu, to właśnie miał ku temu idealną sposobność.

Mamy nadzieję, iż podczas następnego zjazdu będziemy wspominać naszą Szkołę w jeszcze większym gronie, a dostojnej Jubilatce życzymy wielu pięknych momentów oraz zadowolonych z niej absolwentów!

Skip to content