V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Modernizacja pracowni w V LO

27 października 2022

Wyniki konkursu plastycznego „Zabawki z recyklingu” zorganizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie 

Laureaci konkursu:

 1. Andrasz Julian
 2. Bas Rostyslav
 3. Bogdanowicz Franciszek i Bogdanowicz Zofia
 4. De Carvalho Barbosa Sara
 5. Grzeszczuk Jan
 6. Koziarska Zofia
 7. Łopatka Franciszek
 8. Opaluch Antonina i Opaluch Wiktor
 9. Szostak Sabina
 10. Święch Blanka

Osoby wyróżnione:

 1. Avhusłynowych Olha
 2. Bruzda Leon
 3. Górska Blanka
 4. Grzejdziak Jan
 5. Kaczmarek Jagoda
 6. Kobyliński Antoni
 7. Kujaszewska Urszula
 8. Kwasińska- Skurnóg Zuzanna
 9. Kwaśniewski Jakub
 10. Salach Zuzanna
 11. Skorna Marcelina
 12. Supiński Krzysztof
 13. Wiśniewska Amelia

Pozostałe osoby otrzymają dyplomy uczestnictwa  i drobne upominki.

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do sekretariatu mieszczącego się w łączniku szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, a także ich opiekunom. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.  Gratulujemy wszystkim autorom prac pomysłowości i kreatywności. Prace były bardzo ciekawe i niepowtarzalne.

Edukacja ekologiczna w VLO

W murach naszej szkoły gościliśmy uczniów klasy II a z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ekologicznych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Młodzi ekolodzy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Podczas zajęć rozwiązywali quizy i wspólnie z uczennicami klasy IVb projektowali ekologiczne miasto, a następnie wykonali makiety ekologicznego Koszalina. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy Młodego Ekologa i książeczki edukacyjne.

Uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI 1 grudnia 2022

Nasza placówka od wielu lat uczestniczy w różnych programach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, dlatego bardzo cieszymy się, że powstała u nas profesjonalna sala do prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną.

 „Czysta woda i warunki sanitarne”

W naszej szkole realizowany jest program edukacyjny „Czysta woda i warunki sanitarne”. W ramach programu młodzież uczestniczy w lekcjach terenowych podczas których, na podstawie badań fizyko- chemicznych (temperatura, pH, zawartość tlenu, azotanów, fosforanów), ocenia stopień czystości wody w rzece Dzierżęcince. Podczas takich zajęć uczniowie uczą się prowadzić badania naukowe i pogłębiają swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym. Ostatnio badania prowadzili uczniowie klasy IB. Być może są wśród nich przyszli naukowcy.

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Zabawki z recyklingu”

Program „Czyste powietrze i czysta energia”

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa na temat źródeł zanieczyszczeń , ich rodzajów, wpływu na organizm człowieka i ekosystemy.
W ramach programu „Czyste powietrze i czysta energia”, realizowanego w naszej szkole , uczniowie klasy II b badali, czy na terenie Koszalina występują porosty nadrzewne. Na tej podstawie oceniali, czy powietrze w naszym mieście nie jest skażone tlenkiem siarki (II) – porosty są organizmami wrażliwymi na obecność tego szkodliwego dla zdrowia związku.
W trakcie zajęć terenowych uczniowie zebrali materiał biologiczny do badań laboratoryjnych, które przeprowadzili w szkole.
Zebrane okazy posłużyły także do wykonania skali porostowej, na podstawie której uczniowie innych klas będą mogli zapoznać się z metodą biomonitoringu.
 
Skip to content