Kalendarz 2020/2021

Otrzęsiny klas I liceum:
22 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 4-17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny:

Część ustna języki obce: 7-20 maja 2021 r.

Część ustna język polski: 7-20 maja 2021 r.

Część pisemna: 4-20 maja 2021 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 7-12 czerwca 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada, 12-13 listopada 2020 r.; 4-5 stycznia 2021 r.;  4-7 maja 2021 r.; 4 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

25 czerwca 2021 r.

Klasyfikacja I półrocza: do 22 stycznia 2021 r.

Klasyfikacja II półrocza: 18 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca –  31 sierpnia 2021 r.