Kalendarz 2021/2022

Otrzęsiny klas I liceum:
21 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 31 stycznia-13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny:

Część pisemna: 4-20 maja 2022 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 14-15 czerwca 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15 października, 2 listopada, 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r.,  2 maja 2022, 4-9 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2022 r.

Klasyfikacja I półrocza: do 5 stycznia 2022 r.

Klasyfikacja II półrocza: 15 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca –  31 sierpnia 2022 r.