Kalendarz 2022/2023

Otrzęsiny klas I liceum: 20 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe: 13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny:

Część ustna języki obce, język polski: 10-23 maja 2023 r.

Część pisemna: 4-23 maja 2023 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 1 – 16 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31 października; 2 listopada 2022 r.;  2, 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.; 9 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023 r.

Klasyfikacja I półrocza: do 13 stycznia 2023 r.

Klasyfikacja II półrocza: 16 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca –  31 sierpnia 2023 r.