O Stowarzyszeniu „Jedności 9”

Stowarzyszenie ma na celu wsparcie organizacyjne i działalność pozwalającą na lepsze wykorzystanie funduszy gromadzonych z różnych źródeł na pomoc Szkole, uczniom oraz emerytowanym i obecnym pracownikom placówki w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Funkcje takie częściowo spełniały dotychczas kolejne Rady Rodziców ZS nr 2 im. Stanisława Lema, bardzo zasłużone w pomocy potrzebującym uczniom, ale rady rodziców nie posiadają osobowości prawnej, co znacznie ogranicza możliwości ich działania.

Do stowarzyszenia należą absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych i V LO, nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema i rodzice absolwentów.

Statut Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia