V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

O Stowarzyszeniu „Jedności 9”

Stowarzyszenie „Jedności 9” powstało w 2013 roku z inicjatywy pani dyrektor Bożeny Sobkowiak.
Głównymi celami stowarzyszenia są promocja V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie oraz wspieranie jego działań edukacyjnych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną pomaga więc w realizacji projektów na rzecz szkoły i uczniów. Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest również organizacja jubileuszowych zjazdów i balów absolwentów.
W skład stowarzyszenia „Jedności 9” wchodzą dyrekcja i nauczyciele V LO, emerytowani nauczyciele szkoły i jej absolwenci.
Skip to content