V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Konkursy do V Liceum Ogólnokształcącego

Historia budynku i szkoły

HISTORIA SZKOŁY – KALENDARIUM

 • 28.01.1957 Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania zostaje powołane do życia Technikum Zawodowe w Koszalinie przy ul. Racławickiej 9 o kierunkach: budownictwo ogólne i eksploatacja samochodów.

LATA 60-te

 • 1958 – powołanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych
 • 1960 –  przeniesienie szkoły do budynku przy Jedności 9
 • 1961 – zmiana nazwy i funkcji placówki, odtąd będzie to Technikum Budowlane i Drogowe
 • 1964 – powołanie Technikum Chemicznego
 • 1967 – przekształcenie  Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Zasadniczą Szkołę Zawodową

LATA 70-te

 • 1973 – powołanie Policealnego Studium Zawodowego nr 2 o kierunkach: technologia procesów chemicznych i geodezja
 • 1975 – nadanie szkole imienia generała Franciszka Jóźwiaka „Witolda” przez Kuratorium Oświaty i Wychowania z okazji otwarcia nowego obiektu sportowego
 • 1975 –  zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych
 • 1976 – powstanie studium Wychowania Przedszkolnego, później przekształconego w samodzielną placówkę oświatową

LATA 80-te

 • 1983 – I Zjazd Absolwentów
 • 1987 – Jubileusz 30-lecia szkoły
 • 1988 – utworzenie Podstawowego Studium Zawodowego, które funkcjonowało do roku 1994
 • 1990 – powołanie zaocznego Technikum Odzieżowego, które kształciło absolwentów szkoły zasadniczej do roku 1995

LATA 90-te

 • 1991 – decyzją Dyrekcji i Rady Pedagogicznej zrezygnowano z dotychczasowego patrona Zespołu Szkół Budowlanych
 • 1991 – powstanie pierwszych klas liceum ogólnokształcącego w ramach restrukturyzacji kształcenia
 • 1991 – II Zjazd Absolwentów
 • 1993 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie
 • 1997 – III Zjazd Absolwentów
 • 1997 – przystąpienie szkoły do Międzynarodowego Programu Monitoringu Środowiska Naturalnego GLOBE
 • 1998 – zakończenie kształcenia w klasach technikum
 • 1999 – powołanie do życia szkoły – gimnazjum, odtąd w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą V Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 4
 • 1999 – przystąpienie szkoły do programu międzynarodowej wymiany młodzieży „Socrates Comenius”

XXI wiek

 • 2001 – utworzenie klas integracyjnych w gimnazjum
 • 2005 – rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu
 • 2006 – otrzymanie przez szkołę certyfikatu Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości będącego potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia 
 • 2007 – Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie
 • IV Zjazd Absolwentów
  • wystąpienie do Rady Miejskiej o nadanie szkole imienia Stanisława Lema
  • ufundowanie nowego sztandaru szkoły
 • 2007 – powstanie klas z rozszerzonym programem piłki ręcznej w Gimnazjum nr 4
 • 2008 – przystąpienie szkoły do Optymistycznej Strefy Oświatowej, w czerwcu 2009 roku ZS nr 2  uzyskał certyfikat tego ogólnopolskiego programu
 • 2008 – klasy z rozszerzonym programem piłki ręcznej zostały objęte patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce „Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej”
 • 2010 – Gimnazjum nr 4 zdobywa Certyfikat Jakości  „Szkoły Przedsiębiorczości” – programu pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
 • 2010 – powstanie klas LO o profilu mundurowym, później sekcji mundurowej (2012r.) i Kompanii Szkolnej   (2013r.)
 • 2010 – uzyskanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” nadanego przez Dyrektora ORE szkołom, „które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”, akcja pod patronatem MEN
 • 2012 – Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół nr 2 – V Zjazd Absolwentów
 • 2013 – I edycja Maratonu Pisania Listów pod auspicjami Amnesty International;  kolejne Maratony odbyły się  w latach 2014 – 2016
 • 2013 – powstanie Stowarzyszenia „Jedności 9” mającego na celu wsparcie organizacyjne i działalność pozwalającą na lepsze wykorzystanie funduszy na pomoc Szkole, uczniom oraz emerytowanym i obecnym pracownikom placówki w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych
 • 2013/2014 – Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje ZS nr 2 tytuł  „Szkoły w ruchu”
 • 2014 – otwarcie nowej stacji meteorologicznej w ramach funkcjonującego w szkole programu GLOBE
 • 2014 – przystąpienie szkoły do międzynarodowego programu Unii Europejskiej „Erasmus +” projekt „Nasza społeczność”
 • 2016 – powstanie ścieżki ekologicznej „Lipowy zakątek”
 • 2017 – Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie – VI Zjazd Absolwentów
130 LAT  BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 9
 
Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ul. Racławickiej 9, jednak od roku szkolnego 1960/1961 dzieje naszej placówki są nierozerwalnie związane z budynkiem przy  ul. Jedności 9 w Koszalinie. Nie posiadamy dostatecznie dużo informacji o tym, kiedy rozpoczęto budowę gmachu, ale widniejąca nad głównym wejściem data 1887, nie pozostawia wątpliwości, że właśnie wtedy – 130 lat temu – ukończono jego budowę.

Budynek przy Moritzstrasse 9, bo tak nazywała się obecna ulica Jedności, należy do najstarszych istniejących obiektów szkolnych w Koszalinie. Ta jedna z pierwszych fotografii szkoły. Ukazuje spokojną i cichą uliczkę wraz z daleka widoczną bryłą budynku. W 1924 roku przy Moritzstrasse otwarta zostanie pierwsza szkoła średnia w Koszalinie (Mittelschule).

Jeszcze jedno z archiwalnych ujęć szkoły. Zza głównego budynku wyłania się stara, nieistniejąca już sala gimnastyczna. Na jej miejscu powstanie nowy obiekt. To kolejna ze starych fotografii naszego gmachu, którą zawdzięczamy panu Józefowi Sprucie z Towarzystwa Miłośników Koszalina.

Zdjęcie, które prawdopodobnie powstało w okresie międzywojennym, przedstawia widok od strony Parku Książąt Pomorskich. Zostało już uwiecznione skrzydło północne budynku, wybudowane w 1913 roku. Obecnie znajduje się tam Zespół Szkół nr 9 – „Elektronik”.

Gmach od czasu swojego powstania pełnił funkcje oświatowe. Jedynie w czasie wojny znajdował się w nim lazaret (tymczasowy szpital). Na szczęście w czasie wojny budynek nie ucierpiał za bardzo i w krótkim czasie po jej zakończeniu, ponownie zagościli w nim uczniowie i nauczyciele. Na fotografii z 1942 roku widoczny jest fragment pięknych, dębowych drzwi prowadzących do głównego budynku.

Przestronne korytarze szkolne pamiętają koniec XIX wieku, tak jak granitowe schody- te same od 130 lat! Dotyczy to też okazałej auli szkolnej z charakterystycznymi, wysokimi, ażurowymi oknami. To wyjątkowe miejsce w naszej szkole, które stało się świadkiem wielu szkolnych uroczystości i wzruszeń.

Czas mijał, ulica Jedności nie przypomina spokojnej i sennej Moritzstrasse. Szkoła dynamicznie rozwija się, powstają nowe obiekty. W latach 1972 – 1973 rozpoczęto budowę i oddano do użytku pawilon z sześcioma salami lekcyjnymi i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli.

Tylko chwilę później, bo w 1973 r., w miejscu małego i starego obiektu, Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczyna budowę nowej hali sportowej, która zostaje oddana do użytku dwa lata później. W 2007 roku, z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły, 32 letnia wówczas „nowa” sala gimnastyczna przechodzi gruntowny remont.

Dzisiaj szkoła łączy w sobie tradycję i nowoczesność. W  gmachu liczącym 130 lat nie brakuje bazy informatycznej, tablic multimedialnych, najnowszych pomocy dydaktycznych, w każdej sali znajduje się komputer i możliwość korzystania z Internetu. Uczniowie odwiedzają szkolny e-kiosk, a sale lekcyjne  są znakomicie wyposażone, funkcjonalne i piękne. Do budynku głównego i pawilonu mogą dostać się także osoby niepełnosprawne dzięki dobudowanym podjazdom, a w pawilonie umieszczono również specjalną windę. Prowadzone na przestrzeni tak wielu lat przebudowy nie zniweczyły jednak pierwotnej koncepcji architektów i budowniczych z końca XIX wieku.

Skip to content