„Bałtyk bez barier”

30 września 2022r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia w ramach programu „Bałtyk bez barier”. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych Fokarium Stacji Morskiej  Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Tematem zajęć było środowisko przyrodnicze Bałtyku połączone z doświadczeniami dotyczącymi rozprzestrzenianiu się hałasu w wodzie i przystosowaniu fok do życia w morzu. Zajęcia poruszały tematykę z zakresu biologii i geografii.