V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

Tradycyjnie wśród najlepszych!

Rok 2023 rozpoczął się dla naszej szkoły bardzo dobrą wiadomością.

Już po raz piąty VLO zdobyło wyróżnienie w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”, otrzymując Brązową Tarczę i tym samym plasując się wśród najlepszych szkół średnich w Polsce.

Jest to potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania naszego liceum, na który składa się praca zarówno uczniów jak i nauczycieli. O miejscu w rankingu decydują ściśle określone kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych a wnikliwej ocenie Kapituły rankingu poddawane są wszystkie licea ogólnokształcące w Polsce.

Zajęliśmy 24. miejsce w województwie zachodniopomorskim – jest to awans aż o 6 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oby tak dalej!

W 2022 r. nasi uczniowie zdobyli również indywidualne laury, tytuły:

finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;

finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;

laureata Olimpiady Wiedzy o Prawie;

finalisty Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej;

finalisty Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka;

2 tytuły finalisty Olimpiady Wiedzy o III RP.

Skip to content