Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wydarzeniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, poseł na Sejm RP Czesław Hoc, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek. Podczas Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Z V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema odznaczenia i nagrody otrzymali:

Medal – I stopnia za długoletnią służbę (złoty):

– Monika Kołodziejek

– Emilia Kosnowska

Medal – II stopnia za długoletnią służbę (srebrny):

– Marek Cieśliński

– Arkadiusz Gryk

– Katarzyna Klasicka

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

– Izabela Ciemińska

Nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

– Arkadiusz Gryk

– Grzegorz Zaganiacz

Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina:

– Emilia Kosnowska

– Monika Kołodziejek

– Ewa Żebrowska

– Bożena Sobkowiak