V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Konkursy do V Liceum Ogólnokształcącego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, 9 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którym przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Karolina Chrząszcz, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, odbierając z rąk Pana Tomasza Wójcika – Wicewojewody Zachodniopomorskiego i Pana Bogusława Ogorzałka – Wicekuratora Oświaty dyplom.
Uroczystość uświetnił występ naszego ucznia Michała Słobodziana.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocje z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Skip to content