„Fluency and English Language Development for Educational Staff”

W czerwcu rozpoczęły się kursy z programu POWERSE Mobilność Kadry w ramach projektu „Otwieramy drzwi przyszłości”. Dwóch nauczycieli z naszego liceum pani Emilia Kosnowska i pani Marzena Wiśniewska-Kleban wzięły udział w kursie „Fluency and English Language Development for Educational Staff”.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych nauczycieli naszej szkoły. Kurs odbył się na Malcie w szkole językowej ETI. Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych na różnym poziomie zaawansowania. Szkolenie przyczyniło się do poszerzenia umiejętności językowych, wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych państw oraz poznania sposobów funkcjonowania szkół w innych krajach.