Święto Niepodległości – zdjęcia

Bieg Niepodległości:

Happening Teatru ”Na bosaka” wywiad Kto Ty jesteś?”:

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych:

Wspólne czytanie klasyki  literatury polskiej:

Szkolny Konkurs na plakat -„Portret bohatera narodowego, patrioty?”:

Fizyka inaczej – galeria

Turniej piłki ręcznej w listopadzie

Wycieczka tatry – galeria

NARODOWE CZYTANIE PANA TADEUSZA

Przed dwustu laty, gdy Wielka Armia Napoleona podążała przez Niemen w kierunku Moskwy, miał miejsce ostatni zajazd na Litwie. Taką historię szlachecką opowiada nam w poemacie Pan Tadeusz nasz Wieszcz – Adam Mickiewicz. By uczcić to 200-lecie, pragnę zainicjować ogólnopolską akcję Narodowego Czytania Pana Tadeusza. Odbędzie się ona 8 września 2012 roku. Jak dotąd udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowały dziesiątki polskich miast. Dziękuję za chęć bycia razem pod skrzydłami poezji Pana Tadeusza. To dzieło o szczególnym znaczeniu dla nas Polaków. Zachwyca od pokoleń bogactwem języka, pięknem opisów i harmonią słowa. Stanowi zarazem nieocenione źródło najlepszych patriotycznych uczuć i wiedzy o nas samych. Poemat Pan Tadeusz to nieodłączna część polskiego kanonu kulturowego, który czyni nas wspólnotą. Łączy nas też pokoleniowo, z naszymi prababkami i pradziadkami, którzy często znali ten poemat na pamięć. Niech 8 września będzie więc spotkaniem nas wszystkich z językiem ojczystym w najwybitniejszym wydaniu oraz z polskością, której jakże pięknym wyrazem jest Pan Tadeusz. Odkrywajmy wartość bycia razem wokół słów i rzeczy pięknych.?