Modernizacja pracowni w V LO

 

***

1 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI.

Nasza placówka od wielu lat uczestniczy w różnych programach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, dlatego bardzo cieszymy się, że powstała u nas profesjonalna sala do prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną.

Źródło – TV MAX

***

W naszej szkole realizowany jest program edukacyjny „Czysta woda i warunki sanitarne”. W ramach programu młodzież uczestniczy w lekcjach terenowych podczas których, na podstawie badań fizyko- chemicznych (temperatura, pH, zawartość tlenu, azotanów, fosforanów), ocenia stopień czystości wody w rzece Dzierżęcince. Podczas takich zajęć uczniowie uczą się prowadzić badania naukowe i pogłębiają swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym. Ostatnio badania prowadzili uczniowie klasy IB. Być może są wśród nich przyszli naukowcy.

***

 

ZAPRASZAMY

do udziału w konkursie:

Konkurs plastyczny „Zabawki z recyklingu”

***
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa na temat źródeł zanieczyszczeń , ich rodzajów, wpływu na organizm człowieka i ekosystemy.
W ramach programu „Czyste powietrze i czysta energia”, realizowanego w naszej szkole , uczniowie klasy II b badali, czy na terenie Koszalina występują porosty nadrzewne. Na tej podstawie oceniali, czy powietrze w naszym mieście nie jest skażone tlenkiem siarki (II) – porosty są organizmami wrażliwymi na obecność tego szkodliwego dla zdrowia związku.
W trakcie zajęć terenowych uczniowie zebrali materiał biologiczny do badań laboratoryjnych, które przeprowadzili w szkole.
Zebrane okazy posłużyły także do wykonania skali porostowej, na podstawie której uczniowie innych klas będą mogli zapoznać się z metodą biomonitoringu.