V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w 2024 roku na kwotę 15.000zł, w tym:
Kwota wsparcia z dotacji celowej: 12.000zł (80% wartości zadania)
Środki własne 3.000zł (20% wartości zadania)

Skip to content