Prawa dziecka – prawami człowieka

Wzystkich uczniów Gimnazjum nr 4 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Prawa dziecka  – prawami człowieka”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Koszalinie.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej praw człowieka wśród uczniów naszej szkoły.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Gimnazjum nr 4 w Koszalinie.

Na konkurs należy przygotować plakat, którego tematyka będzie się wiązała z prawami dziecka.

Plakat powinien być wykonany na papierze w formacie A3, A2 lub A1.

Plakat może być wykonany dowolną techniką (z wyłączeniem materiałów sypkich), np. rysunek, malarstwo, kolaż.

Prace powinny zostać dostarczone do 17 listopada 2014 r. do p. Katarzyny Muś lub do p. Natalii Koniecznej.

Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone 20 listopada 2014 roku.