Przedstawiamy rezultaty naszej pracy

Dni 25-28 maja 2021 roku pozostaną na długo w naszej pamięci ze względu na spotkania online w ramach realizacji programu Erasmus+ „Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy szkoły w Bukareszcie. Nasi uczniowie z klas: 1e (Zuzanna Strach, Gabriela Włodarska) i 1d (Mateusz Madej, Zofia Reich, Paulina Roman, Patryk Szczepankiewicz) oraz trzech nauczycieli (p. Wioletta Syczewska, p. Beata Ulman i  p. Marzena Wiśniewska- Kleban)  mieli możliwość zapoznania się z uczniami oraz nauczycielami szkół partnerskich oraz tego jak wygląda nauka w ich szkołach (Niemcy, Włochy, Rumunia, Francja i Portugalia).

Uczestnicy mobilności wirtualnej obejrzeli filmiki w jaki sposób ich rówieśnicy spędzają swój czas wolny.

Prace w grupach międzynarodowych przyczyniły się do bliższego zapoznania się młodzieży. Dostarczyło to nam wielu pozytywnych emocji. Przełamaliśmy barierę językową, a owocem naszej wspólnej pracy były prezentacje na temat europejskich parków rozrywki. W ostatnim dniu naszej przygody z Erasmusem przedstawiliśmy finalne projekty pracy grupowej. Świetną czterodniową zabawę uczciliśmy pysznym tortem. Nie możemy doczekać się naszych wspólnych spotkań offline. Cała nasza grupa jest bardzo zadowolona ze spotkania, gdyż podszlifowaliśmy swój angielski i poznaliśmy wielu ciekawych ludzi.

Meaningful Leisure Time Survey Results