Rekrutacja 2022/2023

Uwaga!!!

Zmiana terminu egzaminu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej w piłce nożnej

Sprawdzian odbędzie się na koszalińskim euroboisku
przy ul. Andersa 16
7 czerwca 2022 r. o godz. 15.30
lub
23 czerwca 2022 r. o godz. 15.30

PROFILE KLAS NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

L.p. Skrót profilu klasy

Nazwa profilu klasy i opis

/plik do pobrania/

1. 1A humanistyczna W ROZSZERZENIU: j. polski, historia, WOS

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka, historia, WOS

2. 1 B biologiczno-chemiczna W ROZSZERZENIU: biologia, chemia

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka, biologia, chemia

3. 1 C psychologiczna W ROZSZERZENIU: biologia, WOS, j. angielski

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka, biologia, j.angielski

4. 1 D językowa W ROZSZERZENIU: geografia ,j. angielski, j. niemiecki

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

5. 1 E inżynierska W ROZSZERZENIU: matematyka, geografia, j. angielski,

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

6. 1 F lingwistyczno-medialna W ROZSZERZENIU:j. polski, WOS, j. angielski

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka,  j. angielski, WOS

7. 1 S sportowa(piłka nożna – chłopcy

piłka siatkowa – chłopcy)

W ROZSZERZENIU: matematyka, biologia, j. angielski,

PUNKTOWANE:

j. polski, matematyka,  j. angielski, biologia


V LO im. Stanisława Lema – osiągnięcia 2014-2020

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich i olimpiadach ogólnopolskich

Imię i nazwisko ucznia Olimpiada/Konkurs 2018-2019 Tytuł Opiekun

V Liceum Ogólnokształcące

Magdalena Górna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Laureat Arkadiusz Gryk
Maciej Wieszczycki Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Finalista Arkadiusz Gryk
Kornelia Zybert Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Karolina Rok Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Mateusz Sołtysiak Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Szymon Lipkowski Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Julia Podburaczyńska Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Laureat okręgu Joanna Sobkowiak
Natalia Dudziak Etap wojewódzki XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – kat. liceum Laureat okręgu Dominika Czudowska