Rekrutacja 2021/2022

PROFILE KLAS NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1A

1B

1C

1D

1E

1F

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie rok szkolny 2021/2022

V LO im. Stanisława Lema – osiągnięcia 2014-2020

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich i olimpiadach ogólnopolskich

Imię i nazwisko ucznia Olimpiada/Konkurs 2018-2019 Tytuł Opiekun

V Liceum Ogólnokształcące

Magdalena Górna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Laureat Arkadiusz Gryk
Maciej Wieszczycki Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Finalista Arkadiusz Gryk
Kornelia Zybert Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Karolina Rok Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Mateusz Sołtysiak Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Szymon Lipkowski Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Arkadiusz Gryk
Julia Podburaczyńska Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Laureat okręgu Joanna Sobkowiak
Natalia Dudziak Etap wojewódzki XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – kat. liceum Laureat okręgu Dominika Czudowska