ROK Szkoły w Ruchu

Przystąpiliśmy do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej – SZKOŁA W RUCHU, który ma na celu popularyzację sportu i aktywnego wypoczynku. Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu”szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w różnych obszarach.

Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szczegółowy regulamin akcji:

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/formularz

Koordynatorem działań w naszej szkole jest Pani Jolanta Kapuścińska-Ziobro.

W akcji wzięli udział: p. Monika Machalewska, p. Cezary Majchrowski, p. Andrzej Wysocki, p. Grzegorz Zaganiacz, p. Mariusz Dobrzeniecki, p. Marcin Majewski.