Samorząd Szkolny 2020/2021

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca SU – Wioletta Brzozowska – 2C

Alicja Sommerfeld – zastępca – klasa IIA
Tatiana Zbroszczyk – skarbnik – klasa IIB

Rada SU

Marta Tomczyk – klasa IIh
Maja Tomiak – klasa IIm
Damian Borzyszkowski – klasa IIm
Julia Krawczyk – klasa IIh
Amelia Sobecka – klasa IIi
Szymon Ruchwa -klasa IIF
Wiktoria Hoffman – klasa IIC
Hubert Siudowski – klasa IIB

OPIEKUN SAMORZĄDU: Sylwia Dąbrowska

OPIEKUN RADIOWĘZŁA: Cezary Majchrowski