Sukces Nikoli

Nikola Guzińska z II F zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Etap wojewódzki odbył się 11 kwietnia 2022.

Gratulujemy!