Zadania doradcy zawodowego

PRZYDATNE STRONY

DALSZA NAUKA – znajdziesz tu informacje m.in. o uczelniach wyższych i kierunkach studiów

https://www.uczelnie.net/

http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/

http://www.uczelnie.info.pl/

http://perspektywy.pl/portal/

POZNAJĘ SIEBIE – znajdziesz tu przykładowe testy predyspozycji zawodowych, które pomogą Ci podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów

  1. https://zawodowe.info/test/
  2. Kompetencjometr – test predyspozycji zawodowych

http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

  1. Test badania predyspozycji zawodowych

https://copomaturze.lazarski.pl/

Zadania doradcy zawodowego na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego(D. U. z 2019 poz. 325).

Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynowanie jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu.