Olimpiady

2019/2020

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka:  Klaudia Sadowska

Opiekun: Katarzyna Klasicka

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista: Mateusz Sołtysiak

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

Finalista: Mateusz Sołtysiak

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2018/2019

Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Laureat: Magdalena Górna – XII miejsce

Finalista: Maciej Wieszczycki

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista: Kornelia Zybert

Finalista: Karolina Rok

Finalista: Mateusz Sołtysiak

Finalista: Szymon Lipkowski

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2017/2018

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Laureat: Olimpia Werkun

Laureat: Weronika Zybała

Finalista: Kornelia Zybert

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2016/2017

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP

Laureat: Adrian BoguśVII miejsce

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Laureat: Adrian BoguśXVIII miejsce

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Laureat: Adrian Boguś – III miejsce

Laureat: Natalia Magdalena Grzybowska  – V miejsce

Finalista: Olimpia Werkun

Finalista: Weronika Zybała

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Olimpiada Języka Niemieckiego

Finalista: Alexander Holz

Opiekun: Joanna Krauze

2015/2016

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Laureat: Adrian Boguś – V miejsce

Finalista: Angelika Gowor

Finalista: Dominik Katarzyński

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

Finalista: Dominik Katarzyński

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2014/2015

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista: Magdalena Stępień

Finalista: Dawid Stawski

Finalista: Agata Pilipionek

Opiekun: Arkadiusz Gryk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Laureat: Dawid StawskiXVI miejsce

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2013/2014

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Laureat: Magdalena Stępień – VIII miejsce

Laureat: Dawid Stawski – X miejsce

Opiekun: Arkadiusz Gryk

2012/2013

Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Finalista: Konstanty Fiedorowicz

Opiekun: Łukasz Biel

2011/2012

Olimpiada Teologii Katolickiej

Finalista: Pamela Cebo

Opiekun:  Renata Czerniawska

2004/2005

Olimpiada Języka Niemieckiego

Finalista: Klaudia Skalska

Opiekun: Joanna Krauze

2003/2004

Olimpiada Wiedzy Geograficznej i Nautologicznej

Finalista: Karol Schmidt

Opiekun: Maria Gwizdała-Czekałowska

2002/2003

Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych

Finalista:  Maciej Górski

Opiekun: Emilia Kosnowska

1999

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka:  Monika Skowron

Opiekun: Maria Gwizdała-Czekałowska

1998

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalista:  Krzysztof Falkowicz

Opiekun:  Maria Gwizdała-Czekałowska

 1997

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka: Justyna Kutryn

Opiekun:  Maria Gwizdała-Czekałowska

 1996

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka: Małgorzata Sideł

Opiekun:  Maria Gwizdała-Czekałowska

 1995

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Laureatka: Katarzyna Sutowska

Opiekun: Maria Gwizdała-Czekałowska

 1994

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka: Małgorzata Sideł

FinalistkaKatarzyna Sutowska

Opiekun: Maria Gwizdała-Czekałowska

 1993

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Finalistka: Alina Banach

Finalistka: Katarzyna Sutowska

Opiekun: Maria Gwizdała-Czekałowska