Zmiany deklaracji maturalnych

Komunikat 02/21

dot. zmiany deklaracji maturalnych

Uczniowie klas III LO mogą dokonywać ostatecznej zmiany deklaracji maturalnych, w dniach 3 – 5 lutego 2021 r., w sali informatycznej 104.

Po wypełnieniu i wydrukowaniu deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym.

Zmiany deklaracji dotyczą zmiany egzaminów pisemnych.

Przypominam, że jeżeli ktoś chce zdawać egzamin ustny, ze względu na wymagania rekrutacyjne na uczelniach zagranicznych, powinien złożyć załącznik nr 30 o konieczności przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego Uczniowie są zobowiązani do obecności, w uzgodnionych terminach po uprzednim umówieniu się telefonicznym z sekretariatem szkoły na określoną godzinę.

Godziny wypełniania deklaracji będą wyznaczane każdemu indywidualnie co 15 minut. Bardzo proszę trzymać się wyznaczonych godzin.

Należy przestrzegać reżimu epidemiologicznego przy wejściu do szkoły i na jej terenie.

Do sali informatycznej, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, będzie wchodzić jednocześnie tylko 4 uczniów.

Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych:

3 luty 2021 r. (środa)

10.00 – 13.00,

4 luty 2021 r. (czwartek)

10.00 – 13.00,

5 luty 2021 r. (piątek)

10.00 – 13.00,